Syarat Pembuatan Ahli Waris Detail

Keterangan Ahli Waris

Kamis, 09 Januari 2020


SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Syarat Pembuatan Ahli Waris Bagi Warga Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota :

1) Surat Keterangan Meninggal Dunia Orang Tua;
2) Fotokopi KTP para ahli waris;
3) Fotokopi KK para ahli waris;
4) Fotokopi Akta Kelahiran para ahli waris;
5) Tanda tangan dan dibubuhi cap jempol para ahli waris;
6) Bukti Pembayaran Lunas PBB.